Országos portál
Régió választás
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
KIH - MOBILITÁS
1062 Budapest, Bajza u 32.
Telefon: 06-1-411-3070
Fax: 06-1-411-3071
E-mail: mobilitas@kih.gov.hu

Fiatalok Lendületben Programiroda
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Telefon: 06-1-237-6700
ÚJ HONLAP: www.yia.hu
GALÉRIA
Hírek, események
 
Társadalmi egyeztetésen a Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása TÁMOP 5.5.4-13/1,2 pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára fontos prioritás, hogy a fejlesztési forrásokról rendszeresen zajló társadalmi egyeztetések mindenki számára követhetőek és minél hatékonyabbak legyenek. Ennek érdekében internetes formában gyűjtik össze és teszik közzé partnereink véleményét.
A Partnerség Fórum menüpont használatával a pályázatokra beérkezett vélemények azonnal elérhetővé válnak a honlap felületén keresztül, ráadásul lehetőség nyílik arra is, hogy a partner szervezetek megismerjék egymás véleményét.


A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2013. január 25. 12.00-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A kiírás célja a társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió erősítése a lakótelepeken. Közvetlen cél a társadalmi integráció és kohézió erősítése. Ennek keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai szervezetek, helyi valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása közösségi-, közösségfejlesztési és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításával.

Részcélok:
Közösségfejlesztés a lakótelepen élők körében
1.) A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével.
2.) A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel, Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (továbbiakban: LISZI) létrehozásával.
3.) A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása
4.) Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretterjesztés a lakótelepen élők körében.

A támogatott pályázatok várható száma - KMR : 8-10 db
A támogatott pályázatok várható száma - Konvergencia régiók: 43-65 db

Pályázók köre:
Civil kategória:
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyéb alapítvány (GFO 569)
Egyházi kategória:
Önálló egyházi intézmények (GFO 552)
Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)

Támogatás összege: legalább 20 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtása a pályázati felhívás megjelenésétől 2013. április 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Lakótelep fogalma!
1950 és 1990 között házgyári technológiával épült, egy vagy több épületben, de legalább 200 lakásból álló társasházak összessége. Az épületek egy összefüggő területen helyezkednek el.

 

Pályázat dokumentációja és partnerségi fórum>> 

 


 
Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése TÁMOP- 3.2.3/B-12/1 ( A; B komponens)
 
A pályázati konstrukció fő célja - a Tudomány - Innováció - Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv (továbbiakban: ÚSZT) általános céljaihoz -, a TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:ÚMVP) keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezzel az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k), Agórák és Agóra Pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.

A Komponens:

Pályázók köre:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatott, használatbavételi engedéllyel rendelkező IKSZT-t működtető IKSZT címbirtokos szervezetek.

Támogatható tevékenységek köre:
kötelező tevékeységek:
szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához;
közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében;
olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése.

Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:
A projektet megvalósító szervezet munkatársainak a támogatható szakmai tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való részvétele.

Az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében a helyi igényeknek megfelelő kiválasztásával, kombinációjával és megvalósításával lehetséges teljesíteni az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek célközönsége számára, igényeikre alapozva, aktív részvételükkel:

 • szakkör, tanfolyam, tréning, ismeretterjesztő előadás, klub, műhelymunka (workshop), önképzőkör;
 • versenyek, vetélkedők;
 • művészeti, népművészeti, hagyományőrző kézműves foglalkozások, programok, kiállítások szervezése;
 • helyismereti program;
 • tanulmányi kirándulás, alkotótábor, erdei iskolai programok, ifjúsági tábor, a helyi kulturális és természeti értékek megismerésétszolgáló látogatás;
 • önismereti program, önkéntes programok, önsegítő csoportfoglalkozás, közösségfejlesztő programok;
 • pályaorientációs tanácsadás;
 • az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
 • a gyermekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása.

Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése érdekében, a helyi igényeknek megfelelő kiválasztásával, kombinációjával és megvalósításával lehetséges teljesíteni az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek célközönsége számára, igényeikre alapozva, aktív részvételükkel:

 • a könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi (irodalmi, tudományos) értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató program szervezése, amely lehet előadás, képzés, klub, szakkör, tanfolyam, vagy olvasókultúra fejlesztő program;
 • az internet életminőség javító hatásaira fókuszáló, élményvezérelt oktatás (pl. álláskeresés, kulturális tartalmak, biztonságos internethasználat, e-szolgáltatások)
 • digitális írástudást fejlesztő, nem formális képzések megszervezése tanfolyam keretében, vagy klub keretében;
 • interaktív könyvtári honlapok kialakítása, web alapú könyvtári szolgáltatások kialakítása az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása;
 • kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele az interneten;
 • helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele az interneten;
 • e-tájékoztatás - tanfolyam keretében.

Támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege: legalább 3.000.000 Ft, de legfeljebb 5.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása:
2013. január 21. - február 18.
A pályázatok benyújtása és elbírálása a megjelölt időszakban folyamatosan történik.


B komponens

Pályázók köre:

Az Agóra, Agóra Pólus fejlesztés keretében létrehozott/felújított és a pályázat benyújtásakor a beruházáshoz kapcsolódóan jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező közművelődési intézmények, vagy azok fenntartói.

Kötelező tevékenységek

a) Agóra

 • Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához;
 • művészeti és hagyományápoló területen (pl: kórusok, zenekarok, báb, színjátszó csoportok, versmondó műhelyek, balett, társastánc, képzőművész körök, néptánc, népzene, népi kismesterségek pl: fazekas, szövő, fafaragó, nemezelő, bőrös, csuhé- és szalmafonó, csipkeverő) végzett ismeretterjesztés;
 • környezeti nevelést szolgáló programok és tevékenységek;
 • tudományos ismeretterjesztés;
 • kreatív iparhoz (pl: média, elektronikus és nyomtatott sajtó, film, fotóművészet, különös tekintettel a digitális megoldásokra, reklám, zenei hanghordozók előállítása, komplex vizuális törekvések) kapcsolódó tevékenységek.

b) Agóra Pólus

 • Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
 • A pólus tematikához kötődő közösségek szervezése (pl. nanotechnológia, mechatronika, élettudomány, közlekedés-mobilitás);
 • környezeti nevelést szolgáló programok és tevékenységek;
 • tudományos ismeretterjesztés korszerű formái;
 • kreatív iparhoz kapcsolódó tevékenységek (pl: a pólus tematikával összhangban).

Támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet

Pályázat benyújtásának határideje:
2013. január 14. - január 28. A pályázatok benyújtása és elbírálása a megjelölt időszakban folyamatosan történik.

Pályázati kiírás dokumentumai>> 
Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése (TÁMOP- 3.2.3/B-12/1, C komponens)

A pályázati konstrukció fő célja a TIOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:ÚMVP) keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása.
A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy háttértámogatást biztosítson a pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosok, valamint az Agóra és az Agóra Pólus intézmények részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék kulturális fejlődésének motorjai és központjai legyenek, továbbá olyan módszertani kezdeményezések számára kínál támogatott tevékenységeket, amelyek elősegítik a helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett a szakpolitika egységes érvényesülését.
Részcélok:

 • a működő IKSZT-k, Agóra, Agóra Pólus intézmények által nyújtott közösségi kulturális
 • szolgáltatások, programok körének bővülése;
 • a működő IKSZT-k, Agóra, Agóra Pólus intézmények országosan kiépülő, módszertani
 • hálózatának megteremtése;
 • a működő IKSZT-k, Agóra, Agóra Pólus intézmények szakmai támogatása szolgáltatásfejlesztési modellek kidolgozásával;
 • a működő IKSZT-k Agóra, Agóra Pólus intézmények hálózatos együttműködése.

Pályázatot nyújthatnak be:
Az 1/2007 (I. 9) Korm. rendelet 1. § (2) és 2. § -ában foglalt közművelődési, könyvtári, továbbá a közösségfejlesztéssel összefüggően módszertani feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy ezek fenntartói, önállóan vagy konzorciumi formában. (A konzorciumban vagy az intézmény, vagy a fenntartó vehet részt, mindkettő együttesen nem.)

Támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege: legalább 60.000.000 Ft, de legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása 2013. január 14-től február 18-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázati felhívás dokumentumai>> 
Impresszum