Országos portál
Régió választás
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
KIH - MOBILITÁS
1062 Budapest, Bajza u 32.
Telefon: 06-1-411-3070
Fax: 06-1-411-3071
E-mail: mobilitas@kih.gov.hu

Fiatalok Lendületben Programiroda
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Telefon: 06-1-237-6700
ÚJ HONLAP: www.yia.hu
GALÉRIA
Strukturált párbeszéd a fiatalokkal

2009. november 27-én a Miniszterek Tanácsa elfogadta az ifjúságpolitika területén folytatott európai együttműködés új keretéről (2010-2018) szóló határozatot. („fiatalok részvételhez való joga az őket érintő szakpolitikák fejlesztésében, a fiatalokkal és szervezeteikkel folytatott, folyamatos strukturált párbeszéd útján" )

Az Európai Bizottság által kezdeményezett strukturált párbeszéd célja, hogy a fiatalokat bevonja a napirenden lévő ifjúsági ügyek megvitatásába, hiszen azok leginkább őket érintik. A különböző szinteken (helyi, regionális, országos, uniós) történő párbeszédek eredményeit mindig az annál magasabb szintre kell továbbvinni és vitára bocsátani, majd a hazai vagy országos véleményeket, szempontokat a Bizottsághoz eljuttatni, ily módon a „strukturált párbeszéd a fiatalokkal" az uniós hivatalok és az európai fiatalság között zajló párbeszédet teremti meg.

1. ciklus

A spanyol-belga-magyar trió elnökség 18 hónapos (2010. január - 2011. június) ciklusának átfogó prioritása a fiatalok foglalkoztatása, munkaerő-piaci helyzete.

Specifikus prioritások:

Spanyolország: hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
Belgium: ifjúsági munka a társadalom szegény rétegeiben; a kultúra elérhetősége a fiatalok számára
Magyarország: aktív részvétel, önkéntesség
 

A Tanács két állásfoglalás elfogadásával tette teljessé a fiatalok képviselői és az európai döntéshozók közötti Strukturált Párbeszéd folyamat első fázisát. Az első állásfoglalás ahhoz a célkitűzéshez kapcsolódik, miszerint bátorítani kell a fiatalok demokratikus részvételének új és hatékony formáit Európa-szerte. A második pedig a fiatalok foglalkoztatásáról szóló Strukturált Párbeszédre vonatkozik.

Tanácsi állásfoglalás a struktrált párbeszédről

Tanácsi állásfoglalás a fiatalok részvételéről

 

2. ciklus

A Strukturált Párbeszéd következő (2011. júliustól 2012 decemberéig tartó) 18 hónapos ciklusának átfogó prioritása a fiatalok részvétele lesz, különös hangsúllyal a demokratikus közéletben való részvételre.

Specifikus prioritások:

Lengyelország: A fiatalok és a világ
Dánia: Kreativitás és innováció
Ciprus: Részvétel és társadalmi befogadás

 

A lengyel elnökség időszakának eredményei

Nemzeti konzultációk

A lengyel elnökség témaköréhez kapcsolódó nemzeti konzultáció eredményei

A lengyel elnökség témaköréhez kapcsolódó európai konzultációk összegzése (angol nyelven)

EU Ifjúsági Konferencia

A lengyel EU ifjúsági konferencia résztvevői, az ifjúsági delegáltak és az európai ifjúságpolitikai döntéshozók által közösen kidolgozott ajánlások.

Joint recommendations from the EU-Youth Conference in Poland

Tanácsi dokumentumok

Az Európai Unió Tanácsának következtetései a fiatalok részvételének és mobilitásának keleti dimenziójáról című dokumentumban a Miniszterek Tanácsa megerősítette, hogy az EU-s és kelet-európai fiatalok, ifjúságsegítők és ifjúsági szervezetek mobilitása elsődleges prioritás az EU számára. Felhívják a tagállamokat, hogy ösztönözzék és fejlesszék a kelet-európai országokkal történő együttműködéseket ezen a téren. Kiemelték, hogy az EU-Oroszország Modernizációs Partnerség fontos elemeként jelenten meg a személyközi kapcsolatépítés és a civil társadalommal folytatott párbeszéd.

Council conclusions on the Eastern dimension of youth participation and mobility 

 

A dán elnökség időszakának eredményei

Nemzeti konzultációk

A dán elnökség témaköréphez kapcsolódó nemzeti konzultáció eredményei

A dán elnökség témaköréhez kapcsolódó európai konzultációk összegzése (angol nyelven)

EU Ifjúsági Konferencia

A dán EU ifjúsági konferencia résztvevői, az ifjúsági delegáltak és az európai ifjúságpolitikai döntéshozók által közösen kidolgozott ajánlások között az alábbi javaslatok szerepletek:

- legyen kötelező a közoktatásban az állampolgári ismeretek tantárgy,
- a tagállamok célzottan tájékoztassák a fiatalokat választójogaik életbe lépéséről, első választásuk alkalmával,
- legyen nagyobb az elismertsége az ifjúségi szervezeteknek, tekintettel a nemformális tanulás, az önkéntesség és a kreativités teréne lért eredményeikre, és a tagállamok és az EU biztosítsanak fenntartható támogatási rendszert a számukra,
- a tagállamok szorosabban működjenek együtt a civil és ifjúsági szervezetekkel afiatalok kreativitásának fejlesztése érdekében... stb.

Joint Recommendations from the EU Youth Conference in Denmark

A dán EU Konferencia ajánlásai

 

A ciprusi elnökség időszakának eredményei

Nemzeti konzultációk

A ciprusi elnökség témaköréphez kapcsolódó nemzeti konzultáció eredményei

EU Ifjúsági Konferencia

A ciprusi EU ifjúsági konferencia résztvevői, az ifjúsági delegáltak és az európai ifjúságpolitikai döntéshozók által közösen kidolgozott ajánlások

Joint Recommendations from the EU Youth Conference in Cyprus

A ciprusi EU Konferencia ajánlásai

 

A Strukturált párbeszédhez kapcsolódó kiadványok, publikációk:

Az Európai Unió Tanácsának soros magyar EU elnöksége az elnökségi Trió másik két országának, az Európai Ifjúsági Fórum és az Európai Bizottság közreműködésével összeállított egy áttekintést a strukturált párbeszéd első ciklusáról (2010. január 1- 2011. június 30) „Összefoglaló a fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel a spanyol-belga-magyar elnökség alatt folytatott strukturált párbeszédről” címmel. A kiadvány információt nyújt a strukturált párbeszéd folyamat jogi és elméleti hátteréről, leírja a folyamat szereplőit, érdekcsoportokat illetve a legfontosabb eseményeket, valamint a konzultációk eredményeit elemzi. Mindezek mellett a kiadvány összegyűjti azokat a szakpolitikai dokumentumokat is, melyeket a párbeszéd eredményeinek tekinthetünk. A kiadvány célja, hogy betekintést nyújtson a strukturált párbeszéd folyamatába, valamint hogy inspirálja a jövő döntéshozóit a párbeszéd állandó bevezetésére, mely 2018-ig egész biztosan folytatódni fog.

Összefoglaló a fiatalokkal és ifjúsági szervezetekkel a spanyol-belga-magyar elnökség alatt folytatott strukturált párbeszédről

Compendium of the Structured Dialogue with young people and youth organisations on youth employment during the Spanish, Belgian and Hungarian EU Presidencies

 

Én és Európa - Az Európai Bizottság Strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódó magyarországi felmérés 2008-ban 

Tanulmány: Strukturált párbeszéd: A fiatalok társadalmi részvételének növelése Magyarországon

Észrevételeiket, megjegyzéseiket a strukturalt@mobilitas.hu e-mail címre várjuk.

 

Impresszum